Treningstider for juniorer og knøtter 2019
Juniortrening: Tirsdag kl 17-18
Knøttetrening: Onsdag kl 17-18

HMS

Innholdsfortegnelse golfsystemet.pdf

1 3 1 Prosedyre for revisjon av HMS-systemet.pdf

1 3 Informasjon til ansatte.pdf
1 3 1 Prosedyre for revisjon av HMS-systemet.pdf
1 3 2 Logg -revisjon.pdf
1 3 3 Sjekkliste - revisjon.pdf

2 1 Målsetting.pdf
2 2 Vedtekter.pdf
2 3 Organisasjonkart oppgaver og ansvar.pdf
2 3 1 Organisering og ansvar( Dokumentasjon).pdf
2 4 Oversikt forsikring.pdf
2 5 Verneorganisasjon.pdf
2 6 Verneutstyr og arbeidstøy.pdf
2 7 Lønn og godtgjøring, forhandlinger.pdf

3 1 Prosedyre for kartlegging av HMS.pdf
3 1 1 Kartlegging og tiltaksplan.pdf
3 1 2 Hjelpeskjema for risiko-risikoanalyse.pdf
3 1 3 Hjelpeskjema (2) for risikoanalyse.pdf
3 1 4 Handlings og tiltaksplan.pdf
3 1 5 Sikker jobb analyse.pdf
3 1 6 Registrering av uønskede hendelser.pdf
3 1 7 Risikovurderingsmetode.pdf
3 1 8 Sjekkliste 1 Bygninger og personalrom.pdf
3 1 9 Sjekkliste 2 Maskiner.pdf
3 1 10 Sjekkliste 3 Giftige og helsefarlige stoffer.pdf
3 1 11 Sjekkliste - egenkontroll.pdf
3 2 Prosedyre for håndtering av avvik.pdf
3 2 1 Avvikskjema HMS.pdf

4 1 Prosedyre for klubbbens aktiviteter.pdf

5. 1 Arbeidsavtaler - funksjonsbeskrivelser.pdf
5. 2 Prosedyre opplæring ansatte.pdf
5. 2. 1 Skjema for dokumentert opplæring.pdf
5. 2. 2 Veiledning til opplæring.pdf
5. 2. 3 Egenerklering HMS kompetanse.pdf
5. 3 Prosedyre for oppfølging av kontakt med ansatte.pdf
5. 4 Prosedyre medarbeidersamtaler.pdf
5. 4. 1 Maler for medarbeidersamtaler.pdf
5. 4. 2 Registrering av medarbeidersamtaler.pdf
5. 4. 3 Mal medarbeideravtale.pdf
5. 5 Prosedyre for registrering av sykefravær.pdf
5. 5. 1 Fraværsrutiner for kortvarige arbeidsforhold.pdf
5. 5. 2 Fraværsrutiner for sykdom for utdeling til ansatte.pdf
5. 5. 3 Egenerklæring ved fravær.pdf
5. 5. 4 Sjekkliste oppfølging sykefravær.pdf
5. 6 Prosedyre for oppfølging av sykemeldte.pdf
5. 7 Prosedyre for registrering og melding av ulykker skader og yrkessykdom.pdf
5. 7. 1 Personalliste.pdf
5. 7. 2 Huskeliste ved ulykker.pdf
5. 7. 3 Golfklubbens årlige sammendrag av ulykker og ulykkestilløp.pdf
5. 8 Prosedyre for håndtering av avvik.pdf
5. 8. 1 Avvikskjema.pdf

6. 1 Risikovurdering -kjemisk helsefare.pdf
6. 1. 2 Risikobilde Kjemikalier.pdf
6. 1. 3 Sjekkliste kjemisk helsefare.pdf
6. 2 Oversikt over kjemikalier.pdf
6. 2. 1 Risikovurdering kjemikalier i bruk.pdf
6. 3 Skadedyrbekjempelse.pdf
6. 4 sprøytejournal.pdf

7 1 Oversikt over dokumentasjon.pdf

8 1 Egenkontroll elektrisk.pdf
8 1 1 Sjekkliste el.pdf

10. 1 Beredskapsplan golf.pdf
10. 2 Skademelding arbeidstilsynet.pdf
10. 3 Krisehjelp.pdf

11 1 Sammendrag.pdf
11 2 HMS-forskriften.pdf

Text/HTML

© Grimstad Golfklubb Postboks 116, 4879 Grimstad, telefon +47 47 82 22 55, e-post: post@grimstadgolfklubb.no

Webløsningen er levert av Utviklerne AS i samarbeid med Protu AS
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK