Treningstider for juniorer og knøtter 2019
Juniortrening: Tirsdag kl 17-18
Knøttetrening: Onsdag kl 17-18


Johan Jørgen Ugland åpnet den nye banen på Hodnebrog 28 Juni 2008

Grimstad Golfklubb ble stiftet 9 November 1999. I løpet av disse årene har dette unge idrettslaget fått over 700 medlemmer og et flott 9-hullsanlegg til en verdi av 16 millioner kroner.

En kort historikk.

Det hadde lenge vært ønske om en golfbane i Grimstad. Selv om man hadde en flott bane på Nes ved Tvedestrand, så var det noen mil å kjøre fra Grimstad og østover på en dårlig og svingete E18.
I  september 1996 gikk en gruppe golfere med hotelldirektør for Sørlandet kurs og konferansesenter, Svein Resell i spissen, ut i Adressa og etterlyste en golfbane i Grimstad. De ville gjerne ha kontakt med grunneiere eller andre som hadde et passende areal å tilby.  Så skjedde det ikke mer før i november 1998. Da sto det en stor annonse  under bill.mrk. i Adressa hvor det igjen ble etterlyst arealer for en golfbane. Annonsen var satt inn av Paul Reme. Og da begynte ting å skje. Det ble dannet et arbeidsutvalg  og medio april 1999 ble det innkalt til informasjonsmøte. Det møtte rundt 70 personer, og det ble nedsatt et interimstyre som skulle jobbe videre med planene om å danne en klubb og, ikke  minst, bygge en golfbane.
Interimsstyret så på flere områder, Hodnebrog, Inntjore, Imenes og Nævisdal. Og de landet på Hodnebrog. Der kunne de få 152 dekar hvor man kunne anlegge treningsbane og en midlertidig 6-hulls bane. Men det viktigste var at området kunne utvides slik at man senere kunne få en større bane.
9. november 1999 ble det invitert til stiftelsesmøte. Rundt 100 personer møtte opp, og interimstyrets forslag og planer ble enstemmig vedtatt og applaudert.
       - Det var på tide at Grimstad fikk en golfklubb, uttalte daværende rådmann Hans Ole Ziegler, som denne kvelden hadde fått jobben som ordstyrer.
Klubbens første styre ble valgt, med Arne Haukeland som klubbens første formann. 


Mandag 19. april 1999 ble det valgt et interimsstyre for å forberede grunnen for en golfklubb i Grimstad.
Medlemmene av styret  var, f. v.: Sigurd Holthe, Odd Vasbø, Arne Haukeland, Anlaug J. Thorsen, Arne Johansen og Paul Reme.

Den første banen

Man hadde store planer: Først en midlertidig 6-hulls bane, så en 9-hulls bane i 2004 og en 18-hulls bane i 2007.
Ikke uventet ble det en del debatt rundt etableringen av en golfbane på dyrkbar mark. Landbruksnemnda måtte på befaring, men vedtok til slutt enstemmig å godkjenne en midlertidig disponering av 152 dekar dyrket mark. Tillatelsen skulle gjelde i fem år. Neste hinder var fylkeslandbruksnemnda, men også der gikk søknaden gjennom og etter godkjenning av kommunestyret  var det bare å gå i gang.
Vel, planene fra stiftelsesmøtet ble endret underveis.  Men lørdag 26. august 2000, under ett år etter at klubben ble stiftet,  ble en 9-hulls bane åpnet på Hodnebrog. Daværende ordfører Per Svenningsen åpnet banen med utspill fra hull 1, og Grimstad hadde fått en golfbane. Prislappen var 650.000 kroner. "Landets billigste  golfbane på rekordtid", skrev Agderposten.
Banen var en liten 9-hulls bane, men godkjent av Norges golfforbund. Og den unge klubben hadde allerede fått 337 medlemmer.

Nye planer

Men Grimstad golfklubb hvilte ikke på laurbærene. Planene om en 18-hulls bane var lagt på is, men  man ønsket en oppgradering av den eksisterende banen til en fullverdig 9-hulls bane.  I 2003 kunne man lese i avisene at klubben hadde inngått leieavtale for et område på rundt 550 dekar. Men nå satte landbruksnemnda foten ned. Ikke mer dyrket mark til golfbane. Golfklubben, som nå hadde over 800 medlemmer,  ga ikke opp og fikk det til slutt som de ville: En 40 års avtale om leie av cirka 550 dekar på Hodnebrog.
Årsmøtet i november 2003 applauderte og godkjente avtalen. På dette møtet takket forøvrig Arne Haukeland av som formann, og Arne Johansen overtok formannsklubben.
Skotsk golfarkitekt ble engasjert, og forslag til reguleringsplan for en ny bane med 9 hull ble behandlet i teknisk utvalg 13. april 2004. 30. august samme år sa kommunestyret ja.
Det første som ble gjort var å "snu" banen og lage ny adkomstvei og opparbeide parkeringsområde. Det ble laget planer for nytt hull 1 og 2, og det ble jobbet intenst med finansiering av den nye banen. Her trengte man både byggelån, sterke sponsorer, tippemidler og medlemslån for å få regnestykket til å gå opp.

Ny bane

Lørdag 5. mai 2007 ble to nye hull åpnet av daværende varaordfører Lars Magne Tønnesøl. Man rokkerte på de øvrige hullene slik at banen fremdeles hadde ni hull, men den var blitt lengre, og adskillig mer spennende.  Nå var det bare å vente på fortsettelsen. Det ble jobbet iherdig inne i "skogen", både av Niblick Golf Design, av anleggsfolk og ikke minst av et stort antall golfere som stilte opp på utallige dugnader.
Og så endelig, 28. juni 2008 kunne Johan Jørgen Ugland åpne den nye banen med et slag fra nytt hull 5, etter at Brian Phillips fra Niblick Golfdesign hadde "døpt" den med en skvett skotsk whisky.
Den nye banen kostet 16 millioner kroner. Store deler er finansiert ved hjelp av tippemidler, sponsing av næringslivet og lån fra medlemmene. De rundt seks millionene som står igjen må klubben ta på egenhånd.
Grimstad golfklubb kom i mål. Riktignok med en kortere bane enn opprinnelig planlagt. Men med en bane som vekker stor begeistring blant medlemmene og den store horde av greenfeespillere som kommer fra fjern og nær når andre baner på Sørlandet har stengt for vinteren.
Klubbens visjon har alltid vært: "En klubb for alle, med bane åpen hele året".  I snøfattige vintre har her vært både juleturneringer og nyttårsturneringer, og i vinter var banen spillbar helt til første snøfall medio desember 2009.


Brian Phillips fra Niblick Golfdesign "døper" den nye banen med en skvett skotsk whisky.

Av Karin Engh 

 

 

© Grimstad Golfklubb Postboks 116, 4879 Grimstad, telefon +47 47 82 22 55, e-post: post@grimstadgolfklubb.no

Webløsningen er levert av Utviklerne AS i samarbeid med Protu AS
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK